ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 คน

 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา

 
 
 
 
  ผู้บังคับบัญชาระดับกองบัญชาการ | ผู้บังคับบัญชาระดับกองบังคับการ
 
 
 
 
 
   

พล.ต.ต.พัฒนินท์ นพจินดา
ผู้บังคับการอำนวยการ

 


พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง
ผู้บังคับการปราบปราม

 
 
 
 
 
   

พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

 

 

พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร
ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ

 

 

 
 
 
   

พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร
ผู้บังคับการตำรวจน้ำ

 

 

พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง
ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว

 

 

 
 
 
   

พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พล.ต.ต.กรไชย คล้ายคลึง
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

 

 
 
 
   
พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

พล.ต.ต.กมล เหรียญราชา
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 
 
 
   

พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

 

 
 
 
 
   
พล.ต.ต.ชาติชาย เอี่ยมแสง
ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หน่วยงานในสังกัด | ผู้บังคับบัญชา | ดาวน์โหลด | สาระน่ารู้ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
   
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ การปฏิเสธความรับผิด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330