Sitemap Contact banner
Welcome to CIB Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 

ข้าราชการตรวจกองบังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เข้าร่วมเคารพธงชาติและทำบุญตักบาตร โดยมี
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นประธานในการทำบุญตักบาตร

การแข่งขันกีฬาภายใน
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ
เพื่อยกย่อง ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ประจำปี ๒๕๕๗


บก.ปอศ.จับกุมชาวจีน พร้อมบัตรเครดิตปลอม 65ใบ

ตำรวจกองปราบ จับกุมขายปืนปากกาผ่านเฟซบุ๊ก

ตำรวจทางหลวงจับกัญชาอัดแท่ง 214 กก.

บก.ปอศ.จับกุมขายใบกำกับภาษีปลอม

ตำรวจน้ำจับกุมเรือค้าน้ำมันผิดกฎหมาย

ตำรวจ ปคม.จับชาวพม่าบังคับเด็กขายดอกไม้


จ่าเฉย The Series ตอนอื่นๆ

 
การขอพระราชทานแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร 12ธ.ค.2557
บัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2557 (แก้ไขครั้งที่ 2) 8ธ.ค.2557
หนังสือ บช.ก.ที่ 0026.112/8968 ลง 5 ธ.ค.57 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2557 6ธ.ค.2557
ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท. 21พ.ย.2557
คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่๒๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 20พ.ย.2557
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 13พ.ย.2557
คำสั่งที่ ๒๔๙/๒๕๕๗ ลง ๔ พ.ย.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน 4พ.ย.2557
รายงานการประชุมมอบนโยบายและรายงานตัวผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อวันจันทร์ที่๖ ต.ค.๕๗ ณ.ห้องประชุม๔๐๔ บช.ก. 4พ.ย.2557
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่๓ พ.ย.๕๗ สามารถมารับบัตรได้วันที่๔พ.ย.๕๗ 4พ.ย.2557
บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.-รอง สว.ประจำปี 2557(แก้ไขครั้งที่ 1) 30ต.ค.2557
คำสั่งกำหนดลักษณะงานและมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ก.และ ผบก.ประจำ บช.ก. 27ต.ค.2557
บัตรข้าราชกา่รสามารถรับได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 15ต.ค.2557
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.- รอง สว. ประจำปี 2557 10ต.ค.2557
หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ 10ต.ค.2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557 30ก.ย.2557
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ประกาศ บก.ปคม.เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 3ธ.ค.2557
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเรือลพบุรีราเมศวร์ (๑๘๐๓) (ครั้งที่๒) 27พ.ย.2557
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเรือจ่าแสนยบดี (๑๑๐๑) (ครั้งที่๒) 27พ.ย.2557
ประกาศ ร่างขอบเขตงาน(TOR)จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ 312 กองบังคับการตำรวจน้ำ 25พ.ย.2557
ประกาศ ร่างขอบเขตงาน(TOR)จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ 316 กองบังคับการตำรวจน้ำ 25พ.ย.2557
ประกาศ ร่างขอบเขตงาน(TOR)จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ 421 กองบังคับการตำรวจน้ำ 25พ.ย.2557
ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมเรือพรหมโยธี (1103) 25พ.ย.2557
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์หมายเลข 529 14พ.ย.2557
รายการซ่อมเรือตรวจการณ์ 529 14พ.ย.2557
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์หมายเลข 440 14พ.ย.2557
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

 

 

ges online  
เรียน ภาษาอังกฤษจาก เว๊ปไซด์ บช.ก.
www.cib.police.go.th

การหลอกลวงผ่านทางโทรศัพท์

การหลอกขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ข้อควรปฏิบัติในการเดินทาง

เตือนภัยกลลวงทางเมล์ในจีน
คำแนะนำเมื่อติดต่อสถานีตำรวจ

กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)

กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)

กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล)
กองบังคับการตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.)
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
กองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.)

กองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์(บก.ปคม.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.
)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.)

กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลย(บก.ปอท.)


cib
สหกรณ์ บช.ก.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Tracking................................................................................................
หน้าหลัก I เกี่ยวกับ บช.ก. I วิสัยทัศน์ I ผู้บังคับบัญชา I หน่วยงานในสังกัด I แจ้งเบาะแสอาชญากรรม I ติดต่อ บช.ก. I แผนผังเว็บไซต์
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330