ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 คน

 
 
 
 

หน่วยงานในสังกัด

   
   
   
   
 

1. กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)

   
       
   

ตั้งอยู่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 
อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
 
กรุงเทพมหานครฯ 10330

โทรศัพท์ 02-205-1781

โทรสาร 02-205-1910

Email: cib2015@gmail.com

website: www.cib.police.go.th

       
   
   
 

 

2. กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)
   
       
   

ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-9393700-19 ต่อ 1894-1896
Email: webmaster@csd.go.th

       
   
   
   
3. กองบังคับการตํารวจทางหลวง (บก.ทล.)
   
       
   

2/486 ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 1193, 0-2354-6000

โทรสาร 0-2354-6001

       
   
   
   
4. กองบังคับการตํารวจรถไฟ (บก.รฟ.)
   
       
   

เชิงสะพานนพวงศ์ ถนนเลียบคลองผดุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2223-7500

โทรสาร 0-2222-2169

       
   
   
   
5. กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
   
       
   

999 หมู่ 1 ถ.สุวรรณภูมิ 4 ต.หนองปรือ

อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0 - 2134 - 0521

โทรสาร 0 - 2134 - 0522

       
   
   
   
6. กองบังคับการตํารวจน้ำ (บก.รน.)
   
       
   

169 ซอย เทศบาล 6 ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง 0-2384-2342
โทรสาร 0-2394-1962 , 0-2384-5904
Email: Administrator@marinepolice.go.th

       
   
   
   
7. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)
   
       
   

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-4813

โทรสาร 02-579-1512
E-Mail: ned_police@royalthaipolice.go.th

       
   
   
   
8. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
   
       
   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กทม. 10210

       
   
   
   
9. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
   
       
   

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-234-1068

       
   
   
   
10. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.)
   
       
   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กทม. 10210

       
   
   
   
11. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)
   
       
   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กทม. 10210

       
   
   
   
12. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
   
       
   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กทม. 10210

โทรศัพท์ 02-142 2555-60

       
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

       
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หน่วยงานในสังกัด | ผู้บังคับบัญชา | ข้าราชการตำรวจในสังกัด | ดาวน์โหลด | สาระน่ารู้ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
   สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330