ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 คน

 
 
 
 

หน่วยงานในสังกัด

   
   
   
   
 

1. กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)

   
       
   

ตั้งอยู่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
 
กรุงเทพมหานครฯ 10330
โทรศัพท์ 02-205-1781
โทรสาร 02-205-1910
Website: www.cib.police.go.th

       
   
   
 

 

2. กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)
   
       
   

ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1195
Website: www.csd.go.th

       
   
   
   
3. กองบังคับการตํารวจทางหลวง (บก.ทล.)
   
       
   

2/486 ถ.ศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 1193, 0-2354-6000
โทรสาร 0-2354-6001
Website: highway.police.go.th


       
   
   
   
4. กองบังคับการตํารวจรถไฟ (บก.รฟ.)
   
       
   

เชิงสะพานนพวงศ์ ถนนเลียบคลองผดุงเกษม
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2223-7500
โทรสาร 0-2222-2169
Website: www.railwaypolice.go.th

       
   
   
   
5. กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
   
       
   

999 หมู่ 1 ถ.สุวรรณภูมิ 4 ต.หนองปรือ
อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 1155, 0 - 2134 - 0521
โทรสาร 0 - 2134 - 0522
Website: www.thailandtouristpolice.com

 

       
   
   
   
6. กองบังคับการตํารวจน้ำ (บก.รน.)
   
       
   

169 ซอย เทศบาล 6 ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง 0-2384-2342
โทรสาร 0-2394-1962 , 0-2384-5904
Website: marine.police.go.th

       
   
   
   
7. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)
   
       
   

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-4813
โทรสาร 02-579-1512
Website: www.nepolice.go.th

       
   
   
   
8. กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
   
       
   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร 
B)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 1191
Website: www.atpd.go.th

       
   
   
   
9. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
   
       
   

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-234-1068
Website: ecdpolice.com

       
   
   
   
10. กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)
   
       
   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร 
B)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
Website: ccd.police.go.th

       
   
   
   
11. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)
   
       
   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร 
B)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
Website: www.cppd.go.th

       
   
   
   
12. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
   
       
   

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร 
B)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 02-142 2555-60
Website: www.tcsd.in.th

       
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

       
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หน่วยงานในสังกัด | ผู้บังคับบัญชา | ดาวน์โหลด | สาระน่ารู้ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
   
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ การปฏิเสธความรับผิด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330