ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 คน

 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

 
 
 
 
เกี่ยวกับกองบัญชาการ | ประวัติ | อำนาจหน้าที่ | วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ปรัชญา | ยุทธศาสตร์
 
 
 
 

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

 

        กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตั้งอยู่ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 12 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ

 

 

 

 

สัญลักษณ์ประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 

        เป็นรูป พระนารายณ์สี่กรทรงถือ ตรี คทา จักร สังข์ ประทับอยู่เหนือขดพระยานาคราช ๕ เศียรอยู่ภายในโล่ตำรวจมีอักษรภาษาไทยคำว่า "กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง"และอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า" CENTRAL INVESTIGATION BUREAU"


        พระนารายณ์เป็นเทพผู้รับหน้าที่ แก้ปัญหา เพื่อความสงบสุข ในหมู่เทวดา และมนุษย์ พระนารายณ์ เป็นมหาเทพผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม เมตตา สงบ และสง่า ทรงแก้ปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญามากกว่ากำลังกาย

 

        พระนารายณ์มี ๔ กร ประทับนั่งอย่างสง่าบนขดพระยานาคราช ๕ เศียร

                กรที่ ๑ ทรงถือ จักร-รู้ปัญหา (ทุกข์)
                กรที่ ๒ ทรงถือ ตรี-รู้เหตุปัญหา (สมุทัย)
                กรที่ ๓ ทรงถือ สังข์-รู้ความหมดปัญหา (นิโรธ)
                กรที่ ๔ ทรงถือ คทา-รู้วิธีแก้ปัญหา (มรรค)

 

        พระยานาคราช๕ เศียร
                เศียรที่ ๑ เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ (ศรัทธา)
                เคียรที่ ๒ พากเพียรให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อ (วิริยะ)
                เคียรที่ ๓ ระลึกได้ รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากำลังทำอะไรอยู่ (สติ) 
                เศียรที่ ๔ ตั้งใจมั่น ไม่วอกแวก และฟุ้งซ่าน (สมาธิ)
                เศียรที่ ๕ รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้(ปัญญา)
        

        การนำพระนารายณ์มาเป็นสัญลักษณ์ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนื่องจากพระนารายณ์เป็นผู้คุ้มครองและรักษาความสงบให้กับโลกมนุษย์ โดยทรงอวตารลงมาเพื่อปราบยุคเข็นต่างๆในโลกมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับภาระกิจของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ทั่วราชอาณาจักร

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หน่วยงานในสังกัด | ผู้บังคับบัญชา | ดาวน์โหลด | สาระน่ารู้ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
   
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ การปฏิเสธความรับผิด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330