ผู้ใช้งาน 12 คน


 

 

แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan ) บช.ก.

        - (ดาวน์โหลด)

 

แผนรองรับ (IT contingency Plan)

        - แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากไฟฟ้าดับ ผนวก ก (ดาวน์โหลด)

        - แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากไฟฟ้าดับ (ดาวน์โหลด)

        - แผนเผชิญเหตุไฟฟ้าดับ (ดาวน์โหลด)

        - แผนเผชิญเหตุอุทกภัย (ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919