ผู้ใช้งาน 13 คน 

 


พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์
ผู้บังคับการอำนวยการ

 


พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม
ผู้บังคับการปราบปราม

 


พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง

 


พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์
ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ

 


พล.ต.ต.สมควร พึ่งทรัพย์
ผู้บังคับการตำรวจน้ำ

 


พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 


พล.ต.ต.สยาม บุญสม
ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์


พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

 

 


พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว
ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ


พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

 


พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี


พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง
ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ

 


พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ
ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง


พล.ต.ต.ชริธ อาจอาสา
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ (สบ6) กองบังคับการตำรวจน้ำ

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919