ผู้ใช้งาน 23 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

(ร่าง)ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือศรีนครินทร์ 1804 11 มกราคม 2561 / อ่าน 1849 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรววจน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือจ่าแสนยบดี (1803) 29 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1827 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรววจน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือจ่าแสนยบดี (1802) 29 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1861 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรววจน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือจ่าแสนยบดี (1102) 29 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1882 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรววจน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือจ่าแสนยบดี (1103) 29 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1857 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข318 29 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1948 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรววจน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือจ่าแสนยบดี (1101) 29 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1840 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง ประกวดราคาซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข 60 สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ 29 ธันวาคม 2560 / อ่าน 2378 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง ประกวดราคาซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข 69 สังกัด สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ 29 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1994 ครั้ง

ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมเรือจ่าแสนยบดี(1101) 25 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1946 ครั้ง

ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมเรือเชวงศักดิ์สงคราม(1102) 25 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1994 ครั้ง

ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมเรือลพบุรีราเมศวร์(1803) 25 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1874 ครั้ง

ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมเรือดำรงราชานุภาพ(1802) 22 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1849 ครั้ง

ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมเรือคุณพุ่ม(814) 22 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1867 ครั้ง

ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมเรือศรีนครินทร์(1804) 22 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1897 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือพรหมโยธี (1103) 21 ธันวาคม 2560 / อ่าน 1990 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 25 เครื่อง 30 พฤศจิกายน 2560 / อ่าน 1854 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 26 กันยายน 2560 / อ่าน 1862 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด 4 มกราคม 2560 / อ่าน 2094 ครั้ง

ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดด้วยการขายโดยวิธีทอดตลาด ตัวเรือหมายเลข รน.๖๒ 19 ธันวาคม 2559 / อ่าน 1891 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919