ผู้ใช้งาน 7 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1944 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1961 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1849 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1950 ครั้ง

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ ๒๘๑/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 3 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2170 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 22 ตุลาคม 2558 / อ่าน 2087 ครั้ง

ประกาศกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่๓๗ 22 ตุลาคม 2558 / อ่าน 1892 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำบาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ 9 ต.ค.58 และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่12 ต.ค.58 14 ตุลาคม 2558 / อ่าน 1803 ครั้ง

ประกาศกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 9 ตุลาคม 2558 / อ่าน 1863 ครั้ง

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558 7 ตุลาคม 2558 / อ่าน 2828 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - ผบก. ใน บช.ก. 25 กันยายน 2558 / อ่าน 2036 ครั้ง

การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 25 กันยายน 2558 / อ่าน 2059 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ส.ค.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๓๑ ส.ค.๕๘ 3 กันยายน 2558 / อ่าน 1822 ครั้ง

การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558 21 สิงหาคม 2558 / อ่าน 2481 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ ส.ค.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๑๗ ส.ค.๕๘ 17 สิงหาคม 2558 / อ่าน 1841 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ สามารถรับได้ในวันที่ 5 ส.ค.2558 4 สิงหาคม 2558 / อ่าน 1832 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และสามารถมารับได้ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 17 กรกฎาคม 2558 / อ่าน 1828 ครั้ง

กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษพิเศษในการสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาโทสาขาต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญาบัตร พ.ศ.2558 จำนวน 30 อัตรา (ทำหน้าที่อาจารย์ภาควิชาต่างๆ) 25 มิถุนายน 2558 / อ่าน 1833 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโส ผบก. และ รอง ผบก. ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเลื่อนสูงขึ้น 10 มิถุนายน 2558 / อ่าน 1836 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ แล้วเสร็จ 2 มิถุนายน 2558 สามารถมารับได้ 3 มิถุนายน 2558 29 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 1827 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919