ผู้ใช้งาน 4 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน 8 มีนาคม 2559 / อ่าน 3577 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๓๙- ๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน 7 มีนาคม 2559 / อ่าน 1883 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 29 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 1846 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๙ ก.พ.๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๑๐ ก.พ.๕๙ 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 2397 ครั้ง

บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค.2559) 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 1860 ครั้ง

บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค.2559) 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 1989 ครั้ง

บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค.2559) 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 1881 ครั้ง

บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค.2559) 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 1936 ครั้ง

แนบท้ายประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. - รอง สว. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2558 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 1866 ครั้ง

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2558 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 2020 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๙ 29 มกราคม 2559 / อ่าน 1826 ครั้ง

แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. - รอง สว. ใน บช.ก. (ครั้งที่ ๑) 8 ธันวาคม 2558 / อ่าน 1846 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘(เพิ่มเติม) 3 ธันวาคม 2558 / อ่าน 2036 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๓ ธ.ค.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๔ ธ.ค.๕๘ 2 ธันวาคม 2558 / อ่าน 1859 ครั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 27 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2028 ครั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 27 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1980 ครั้ง

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 25 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1844 ครั้ง

คำสั่ง กองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๘ 23 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1906 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่๑๙ พ.ย.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๒๐ พ.ย.๕๘ 19 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1853 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่๒๙๕/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 18 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 1860 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919