ผู้ใช้งาน 5 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

ตัวอย่างแบบเสนอขอแต่งตั้ง วาระปี 2558 28 มีนาคม 2559 / อ่าน 2037 ครั้ง

แจ้งแนวทางแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รอง ผบก. ถึง สว. วาระปี 2558 28 มีนาคม 2559 / อ่าน 2054 ครั้ง

คำสั่ง ตร.ที่ 153-155/2559 ลง 16 มี.ค.59 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ ศชต. 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2426 ครั้ง

บัญชีแนบท้ายประกาศลำดับอาวุโส วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2139 ครั้ง

บัญชีอาวุโส ระดับ รอง สว.วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2136 ครั้ง

บัญชีอาวุโสระดับ สว. วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2050 ครั้ง

บัญชีอาวุโสระดับ รอง ผกก. วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2154 ครั้ง

บัญชีอาวุโสระดับ ผกก. วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2131 ครั้ง

สำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 123/2559 แต่งตั้งพนักงานสอบสวน 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2389 ครั้ง

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวน คำสั่ง ตร.ที่ 122/2559 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 3131 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 16 มีนาคม 2559 / อ่าน 2041 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๔๖-๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน 16 มีนาคม 2559 / อ่าน 2106 ครั้ง

แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร และแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน 8 มีนาคม 2559 / อ่าน 4039 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๓๙- ๔๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน 7 มีนาคม 2559 / อ่าน 2074 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 29 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 2028 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๙ ก.พ.๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๑๐ ก.พ.๕๙ 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 2648 ครั้ง

บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค.2559) 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 2073 ครั้ง

บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค.2559) 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 2198 ครั้ง

บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค.2559) 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 2102 ครั้ง

บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2558 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค.2559) 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 2126 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919