ผู้ใช้งาน 6 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและยศตำรวจชั้นประทวน 29 มิถุนายน 2559 / อ่าน 2198 ครั้ง

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 20 มิถุนายน 2559 / อ่าน 2066 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๙ 2 มิถุนายน 2559 / อ่าน 2035 ครั้ง

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ คดีลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐาน และคดีค้ามนุษย์ 30 พฤษภาคม 2559 / อ่าน 2138 ครั้ง

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและยศตำรวจชั้นประทวน 30 พฤษภาคม 2559 / อ่าน 2937 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่๑๙ พ.ค. ๒๕๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙ 18 พฤษภาคม 2559 / อ่าน 2023 ครั้ง

การรายงานตัวและรับมอบนโยบายข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง สว. ถึง รอง ผบก. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี ๒๕๕๘ 17 พฤษภาคม 2559 / อ่าน 2043 ครั้ง

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๘๙-๙๐/๒๕๕๙ 4 พฤษภาคม 2559 / อ่าน 2210 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ 26 เมษายน 2559 / อ่าน 2553 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๗๖- ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน 19 เมษายน 2559 / อ่าน 2239 ครั้ง

แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 เมษายน 2559 / อ่าน 45378 ครั้ง

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๗๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 11 เมษายน 2559 / อ่าน 2623 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๖๙-๗๐/๒๕๕๙ 5 เมษายน 2559 / อ่าน 2113 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 5 เมษายน 2559 / อ่าน 2037 ครั้ง

บัญชีแนบท้ายประกาศลำดับอาวุโส (แก้ไข) วาระ 2558 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2061 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม รอง สว.(31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2090 ครั้ง

แบบบัญชีตามหนังสือ บช.ก.ด่วนที่สุด ที่ 0026.112/2244 ลง 25 มี.ค.59 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2082 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม สว.( 31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2025 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม รอง ผกก. (31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2032 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม ผกก. (31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2038 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919