ผู้ใช้งาน 11 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

คำสั่ง บช.ก.ที่ 93/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.(หมุนเวียนภายใน บช.ก.) 24 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2216 ครั้ง

ประกาศกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่องรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ 2 เมษายน 2558 / อ่าน 2073 ครั้ง

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘ 2 เมษายน 2558 / อ่าน 2080 ครั้ง

คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปี 30 มีนาคม 2558 / อ่าน 2095 ครั้ง

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ “วันสายใจไทย” ประจำปี ๒๕๕๘ 25 มีนาคม 2558 / อ่าน 2116 ครั้ง

หนังสือ บก.อก.บช.ก.ที่ 0026.19/972 ลง 16 มี.ค.2558 ให้ส่งไฟล์รายชื่อพร้อมรูปถ่ายข้าราชการตำรวจในสังกัด 17 มีนาคม 2558 / อ่าน 3055 ครั้ง

การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 26 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2117 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2012 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2983 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๕๘ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2138 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ทุน Intelligent Transportation System track และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 11 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2009 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ทุน Criminology(Cyber Crime) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 11 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2076 ครั้ง

ประการรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปรัิญญาตรีทางกฏหมาย การปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ และมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ (สายปราบปราม) 9 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2038 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ 6 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2255 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สว.วาระประจำปี 2557 16 มกราคม 2558 / อ่าน 3025 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๖ม.ค.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๗ ม.ค.๕๘ 6 มกราคม 2558 / อ่าน 2031 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919