ผู้ใช้งาน 11 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

ประกาศกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 9 ตุลาคม 2558 / อ่าน 2051 ครั้ง

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558 7 ตุลาคม 2558 / อ่าน 3150 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - ผบก. ใน บช.ก. 25 กันยายน 2558 / อ่าน 2235 ครั้ง

การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 25 กันยายน 2558 / อ่าน 2254 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ส.ค.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๓๑ ส.ค.๕๘ 3 กันยายน 2558 / อ่าน 2004 ครั้ง

การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558 21 สิงหาคม 2558 / อ่าน 2902 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ ส.ค.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๑๗ ส.ค.๕๘ 17 สิงหาคม 2558 / อ่าน 2025 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ สามารถรับได้ในวันที่ 5 ส.ค.2558 4 สิงหาคม 2558 / อ่าน 2026 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และสามารถมารับได้ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 17 กรกฎาคม 2558 / อ่าน 2010 ครั้ง

กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษพิเศษในการสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาโทสาขาต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญาบัตร พ.ศ.2558 จำนวน 30 อัตรา (ทำหน้าที่อาจารย์ภาควิชาต่างๆ) 25 มิถุนายน 2558 / อ่าน 2004 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโส ผบก. และ รอง ผบก. ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเลื่อนสูงขึ้น 10 มิถุนายน 2558 / อ่าน 2014 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ แล้วเสร็จ 2 มิถุนายน 2558 สามารถมารับได้ 3 มิถุนายน 2558 29 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2015 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 99/2558 ลง 18 พ.ค.58 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ 26 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2394 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 98/2558 ลง 18 พ.ค.2558 แต่งตั้ง รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2557 25 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2398 ครั้ง

การรายงานตัวและปฐมนิเทศ ข้าราชการตำรวจ รอง สว.และ ผบ.หมู่ ที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2557 25 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2175 ครั้ง

แจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2557 25 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2252 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 97/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.และพงส. 24 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2435 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 96/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ (เข้ามาใน บช.ก.) 24 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2531 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 95/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ (หมุนเวียนใน บช.ก.) 24 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2463 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 94/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.(เข้ามาใน บช.ก.) 24 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2239 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919