ผู้ใช้งาน 5 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

คำสั่ง บช.ก.ที่ 99/2558 ลง 18 พ.ค.58 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. และ ผบ.หมู่ 26 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2149 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 98/2558 ลง 18 พ.ค.2558 แต่งตั้ง รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2557 25 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2160 ครั้ง

การรายงานตัวและปฐมนิเทศ ข้าราชการตำรวจ รอง สว.และ ผบ.หมู่ ที่ได้รับการแต่งตั้งวาระประจำปี 2557 25 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 1984 ครั้ง

แจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รอง สว. และ ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2557 25 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2040 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 97/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.และพงส. 24 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2207 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 96/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ (เข้ามาใน บช.ก.) 24 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2293 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 95/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ (หมุนเวียนใน บช.ก.) 24 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2219 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 94/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.(เข้ามาใน บช.ก.) 24 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2038 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.ที่ 93/2558 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.(หมุนเวียนภายใน บช.ก.) 24 พฤษภาคม 2558 / อ่าน 2029 ครั้ง

ประกาศกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่องรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ 2 เมษายน 2558 / อ่าน 1877 ครั้ง

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘ 2 เมษายน 2558 / อ่าน 1901 ครั้ง

คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปี 30 มีนาคม 2558 / อ่าน 1910 ครั้ง

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ “วันสายใจไทย” ประจำปี ๒๕๕๘ 25 มีนาคม 2558 / อ่าน 1923 ครั้ง

หนังสือ บก.อก.บช.ก.ที่ 0026.19/972 ลง 16 มี.ค.2558 ให้ส่งไฟล์รายชื่อพร้อมรูปถ่ายข้าราชการตำรวจในสังกัด 17 มีนาคม 2558 / อ่าน 2671 ครั้ง

การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 26 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1931 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1837 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1900 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๕๘ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1930 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ทุน Intelligent Transportation System track และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 11 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1818 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ทุน Criminology(Cyber Crime) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 11 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1894 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919