ผู้ใช้งาน 5 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

บช.ก. บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 19 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 231 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่วัดสุทธาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพ 14 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 446 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกับ Xinqiao Group ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ โรงพยาบาลตำรวจ 9 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 322 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกับ Xinqiao Group ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) 9 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 302 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกับ Xinqiao Group ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 8 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 331 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ จุดให้บริการวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ 7 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 317 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แก่โรงพยาบาลราชวิถี 6 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 374 ครั้ง

ผบช.ก. พร้อมด้วย รอง ผบช.ก. และ ผบก. ในสังกัด ร่วมบันทึกเทป เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) 5 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 219 ครั้ง

บช.ก. โดย บก.ปทส. เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่มูลนิธิสยามรวมใจเชียงราย (ปู่อินทร์) ประจำจังหวัดเชียงราย 1 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 344 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แก่สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเรือง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทิงทอง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรงาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขนาน จว.จันทบุรี 25 มิถุนายน 2564 / อ่าน 302 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา บก.ปทส., บก.รฟ. และ บก.ทล. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ บ้านหลังสัน ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ 19 มิถุนายน 2564 / อ่าน 269 ครั้ง

บก.ปคม. พร้อมทีมจิตอาสานำวัตถุดิบประกอบอาหารไปมอบให้แก่มูลนิธิฮูลิน อ.แก่งคอย จว.สระบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 19 มิถุนายน 2564 / อ่าน 280 ครั้ง

บก.ปคม. พร้อมทีมจิตอาสานำวัตถุดิบประกอบอาหารไปมอบให้แก่มูลนิธิดวงประทีป เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตย 19 มิถุนายน 2564 / อ่าน 337 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสามอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 14 มิถุนายน 2564 / อ่าน 434 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา มอบวัตุถุดิบประกอบอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 (Hospitel) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 มิถุนายน 2564 / อ่าน 376 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาถวายน้ำดื่มแด่ พระครูวิบูลพัชรกิจ (หลวงพ่อบุญมา) เจ้าอาวาสวัดป่าเขากลิ้ง อ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี 10 มิถุนายน 2564 / อ่าน 411 ครั้ง

บช.ก. และชมรมแม่บ้าน บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 7 มิถุนายน 2564 / อ่าน 287 ครั้ง

บช.ก. และชมรมแม่บ้าน บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี 7 มิถุนายน 2564 / อ่าน 272 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาถวายน้ำดื่มแด่พระครูโสภณถิรคุณ (หลวงพ่อสุนทร จนฺทเถโร) เจ้าอาวาสวัดหนองสะเดา ต.หนองปลิง อ.หนองแค จว.สระบุรี 5 มิถุนายน 2564 / อ่าน 520 ครั้ง

บช.ก. พร้อมกำลังพลจิตอาสา บช.ก. และ ภ.จว.สระบุรี ร่วมกันมอบวัตถุดิบประกอบอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ โรงพยาบาลสนามเสาไห้ จว.สระบุรี 4 มิถุนายน 2564 / อ่าน 449 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919