ผู้ใช้งาน 11 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมแพ็คหน้ากากอนามัยเพื่อเตรียมบรรจุลงใน "กล่องรอดตาย" ตามโครงการของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 สิงหาคม 2564 / อ่าน 76 ครั้ง

พิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 44 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค และชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ "ตำรวจไทย ไม่ทิ้งประชาชน" แก่ชุมชนที่มีผู้ป่วยโรค COVID-19 กลุ่มสีเขียวที่เข้าเกณฑ์แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) (Community Isolation) ในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.ปทุมธานี 30 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 28 ครั้ง

ผบช.ก. พร้อม รอง ผบช.ก. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมืองทองธานี จว.นนทบุรี 28 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 109 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค และชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ "ตำรวจไทย ไม่ทิ้งประชาชน" 24 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 61 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่โรงพยาบาลแก่งคอย จว.สระบุรี 21 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 79 ครั้ง

บช.ก. บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 19 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 116 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่วัดสุทธาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพ 14 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 165 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกับ Xinqiao Group ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ โรงพยาบาลตำรวจ 9 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 168 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกับ Xinqiao Group ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) 9 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 137 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกับ Xinqiao Group ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 8 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 137 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ จุดให้บริการวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ 7 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 156 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แก่โรงพยาบาลราชวิถี 6 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 139 ครั้ง

ผบช.ก. พร้อมด้วย รอง ผบช.ก. และ ผบก. ในสังกัด ร่วมบันทึกเทป เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) 5 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 156 ครั้ง

บช.ก. โดย บก.ปทส. เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่มูลนิธิสยามรวมใจเชียงราย (ปู่อินทร์) ประจำจังหวัดเชียงราย 1 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 161 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แก่สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเรือง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทิงทอง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรงาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขนาน จว.จันทบุรี 25 มิถุนายน 2564 / อ่าน 178 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา บก.ปทส., บก.รฟ. และ บก.ทล. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ บ้านหลังสัน ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ 19 มิถุนายน 2564 / อ่าน 184 ครั้ง

บก.ปคม. พร้อมทีมจิตอาสานำวัตถุดิบประกอบอาหารไปมอบให้แก่มูลนิธิฮูลิน อ.แก่งคอย จว.สระบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 19 มิถุนายน 2564 / อ่าน 179 ครั้ง

บก.ปคม. พร้อมทีมจิตอาสานำวัตถุดิบประกอบอาหารไปมอบให้แก่มูลนิธิดวงประทีป เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตย 19 มิถุนายน 2564 / อ่าน 186 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสามอบอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 14 มิถุนายน 2564 / อ่าน 294 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919