ผู้ใช้งาน 5 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

ประกาศกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่องรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ 2 เมษายน 2558 / อ่าน 2073 ครั้ง

ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๘ 2 เมษายน 2558 / อ่าน 2080 ครั้ง

บก.ปคบ. จับปุ๋ยปลอม 31 มีนาคม 2558 / อ่าน 2324 ครั้ง

บก.ปอศ. ร่วมกับสรรพากรจับแก๊งปลอมใบกำกับภาษี 31 มีนาคม 2558 / อ่าน 2397 ครั้ง

คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปี 30 มีนาคม 2558 / อ่าน 2095 ครั้ง

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ “วันสายใจไทย” ประจำปี ๒๕๕๘ 25 มีนาคม 2558 / อ่าน 2116 ครั้ง

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหาร 27 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2052 ครั้ง

วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครบรอบปีที่ ๗๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 12 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2285 ครั้ง

พิธีส่งมอบหน้าที่และอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจ 20 มกราคม 2558 / อ่าน 2025 ครั้ง

ภารกิจปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ จ.อุดรธานี 26 มีนาคม 2558 / อ่าน 2157 ครั้ง

ปฏิบัติการฟ้าสางที่สมุย 21 มีนาคม 2558 / อ่าน 2219 ครั้ง

หนังสือ บก.อก.บช.ก.ที่ 0026.19/972 ลง 16 มี.ค.2558 ให้ส่งไฟล์รายชื่อพร้อมรูปถ่ายข้าราชการตำรวจในสังกัด 17 มีนาคม 2558 / อ่าน 3055 ครั้ง

การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 26 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2117 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2012 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2983 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๕๘ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2138 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ทุน Intelligent Transportation System track และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 11 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2009 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ทุน Criminology(Cyber Crime) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 11 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2075 ครั้ง

ประการรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปรัิญญาตรีทางกฏหมาย การปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ และมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ (สายปราบปราม) 9 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2038 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ 6 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2255 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919