ผู้ใช้งาน 8 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครบรอบปีที่ ๗๔ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 12 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2023 ครั้ง

พิธีส่งมอบหน้าที่และอบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจ 20 มกราคม 2558 / อ่าน 1838 ครั้ง

ภารกิจปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ จ.อุดรธานี 26 มีนาคม 2558 / อ่าน 1957 ครั้ง

ปฏิบัติการฟ้าสางที่สมุย 21 มีนาคม 2558 / อ่าน 1998 ครั้ง

หนังสือ บก.อก.บช.ก.ที่ 0026.19/972 ลง 16 มี.ค.2558 ให้ส่งไฟล์รายชื่อพร้อมรูปถ่ายข้าราชการตำรวจในสังกัด 17 มีนาคม 2558 / อ่าน 2671 ครั้ง

การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 26 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1931 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1837 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1900 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๕๘ 18 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1930 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ทุน Intelligent Transportation System track และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 11 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1818 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ทุน Criminology(Cyber Crime) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 11 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1894 ครั้ง

ประการรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปรัิญญาตรีทางกฏหมาย การปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ และมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ (สายปราบปราม) 9 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 1837 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ 6 กุมภาพันธ์ 2558 / อ่าน 2068 ครั้ง

คำสั่ง บช.ก.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สว.วาระประจำปี 2557 16 มกราคม 2558 / อ่าน 2684 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๖ม.ค.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๗ ม.ค.๕๘ 6 มกราคม 2558 / อ่าน 1845 ครั้ง

ผนวก ก-ฉ โครงการระบบบริการออนไลน์สำหรับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐฯ 17 มีนาคม 2558 / อ่าน 1853 ครั้ง

ประกาศ บก.ปอท.เรื่องร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ตามโครงการระบบบริการออนไลน์สำหรับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐฯ 16 มีนาคม 2558 / อ่าน 1835 ครั้ง

ประกาศ บก.ปอท.เรื่องร่างขอบเขตงานTOR การจัดหาครุภัณฑ์โครงการระบบบริการออนไลน์สำหรับประชาชนและหน่วยงานภาครัฐฯ 16 มีนาคม 2558 / อ่าน 1833 ครั้ง

ประกาศ บก.ปอท.เรื่องร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฯ 16 มีนาคม 2558 / อ่าน 1815 ครั้ง

ประกาศ บก.ปอท.เรื่องร่างขอบเขตงานTOR การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 15รายการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฯ 16 มีนาคม 2558 / อ่าน 1917 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919