ผู้ใช้งาน 13 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

ตำรวจสอบสวนกลาง บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559(เพิ่มเติม) 19 เมษายน 2559 / อ่าน 2007 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๗๖- ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน 19 เมษายน 2559 / อ่าน 2239 ครั้ง

ตำรวจสอบสวนกลาง บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 12 เมษายน 2559 / อ่าน 2000 ครั้ง

แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงการจราจรติดขัด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 เมษายน 2559 / อ่าน 45378 ครั้ง

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๗๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 11 เมษายน 2559 / อ่าน 2623 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๖๙-๗๐/๒๕๕๙ 5 เมษายน 2559 / อ่าน 2113 ครั้ง

พิธีประดับยศ ว่าที่ ร.ต.ต. แก่ข้าราชการตำรวจ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (กดต.) ประจำปี 2559 5 เมษายน 2559 / อ่าน 2509 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 5 เมษายน 2559 / อ่าน 2037 ครั้ง

บัญชีแนบท้ายประกาศลำดับอาวุโส (แก้ไข) วาระ 2558 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2061 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม รอง สว.(31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2090 ครั้ง

แบบบัญชีตามหนังสือ บช.ก.ด่วนที่สุด ที่ 0026.112/2244 ลง 25 มี.ค.59 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2082 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม สว.( 31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2025 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม รอง ผกก. (31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2032 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม ผกก. (31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 2038 ครั้ง

ผบช.ก.เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ 31 มีนาคม 2559 / อ่าน 2132 ครั้ง

ตัวอย่างแบบเสนอขอแต่งตั้ง วาระปี 2558 28 มีนาคม 2559 / อ่าน 2037 ครั้ง

แจ้งแนวทางแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รอง ผบก. ถึง สว. วาระปี 2558 28 มีนาคม 2559 / อ่าน 2054 ครั้ง

ตำรวจรถไฟจับขบวนการมาเลเซียค้ายาข้ามชาติ ไอซ์ จำนวน 226 กก. และเฮโรอีน จำนวน 8 กก. 24 มีนาคม 2559 / อ่าน 2350 ครั้ง

คำสั่ง ตร.ที่ 153-155/2559 ลง 16 มี.ค.59 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ ศชต. 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2426 ครั้ง

บัญชีแนบท้ายประกาศลำดับอาวุโส วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2139 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919