ผู้ใช้งาน 4 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค และชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการ "ตำรวจไทย ไม่ทิ้งประชาชน" 24 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 231 ครั้ง

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 22 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 1868 ครั้ง

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ 22 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 1869 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่โรงพยาบาลแก่งคอย จว.สระบุรี 21 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 256 ครั้ง

บช.ก. บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 19 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 231 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่วัดสุทธาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพ 14 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 445 ครั้ง

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 10 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 2564 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกับ Xinqiao Group ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ โรงพยาบาลตำรวจ 9 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 322 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกับ Xinqiao Group ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานนัทภิกขุ ชลประทาน (โรงพยาบาลชลประทาน) 9 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 302 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมกับ Xinqiao Group ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 8 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 330 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ จุดให้บริการวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ 7 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 316 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แก่โรงพยาบาลราชวิถี 6 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 374 ครั้ง

ผบช.ก. พร้อมด้วย รอง ผบช.ก. และ ผบก. ในสังกัด ร่วมบันทึกเทป เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) 5 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 219 ครั้ง

บช.ก. โดย บก.ปทส. เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่มูลนิธิสยามรวมใจเชียงราย (ปู่อินทร์) ประจำจังหวัดเชียงราย 1 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 342 ครั้ง

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ 1 กรกฎาคม 2564 / อ่าน 1860 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสาร่วมกันมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) แก่สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเรือง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทิงทอง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรงาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งขนาน จว.จันทบุรี 25 มิถุนายน 2564 / อ่าน 302 ครั้ง

บช.ก. พร้อมทีมจิตอาสา บก.ปทส., บก.รฟ. และ บก.ทล. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ บ้านหลังสัน ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ 19 มิถุนายน 2564 / อ่าน 269 ครั้ง

บก.ปคม. พร้อมทีมจิตอาสานำวัตถุดิบประกอบอาหารไปมอบให้แก่มูลนิธิฮูลิน อ.แก่งคอย จว.สระบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 19 มิถุนายน 2564 / อ่าน 278 ครั้ง

บก.ปคม. พร้อมทีมจิตอาสานำวัตถุดิบประกอบอาหารไปมอบให้แก่มูลนิธิดวงประทีป เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตย 19 มิถุนายน 2564 / อ่าน 336 ครั้ง

สื่อประชาสัมพันธ์เตือนภัย 23 รายการ 14 มิถุนายน 2564 / อ่าน 397 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919