ผู้ใช้งาน 10 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 5 เมษายน 2559 / อ่าน 1832 ครั้ง

บัญชีแนบท้ายประกาศลำดับอาวุโส (แก้ไข) วาระ 2558 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1878 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม รอง สว.(31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1901 ครั้ง

แบบบัญชีตามหนังสือ บช.ก.ด่วนที่สุด ที่ 0026.112/2244 ลง 25 มี.ค.59 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1885 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม สว.( 31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1846 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม รอง ผกก. (31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1843 ครั้ง

แก้ไขลำดับอาวุโส กลุ่ม ผกก. (31 มี.ค.59) 1 เมษายน 2559 / อ่าน 1845 ครั้ง

ผบช.ก.เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ 31 มีนาคม 2559 / อ่าน 1883 ครั้ง

ตัวอย่างแบบเสนอขอแต่งตั้ง วาระปี 2558 28 มีนาคม 2559 / อ่าน 1854 ครั้ง

แจ้งแนวทางแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รอง ผบก. ถึง สว. วาระปี 2558 28 มีนาคม 2559 / อ่าน 1860 ครั้ง

ตำรวจรถไฟจับขบวนการมาเลเซียค้ายาข้ามชาติ ไอซ์ จำนวน 226 กก. และเฮโรอีน จำนวน 8 กก. 24 มีนาคม 2559 / อ่าน 2071 ครั้ง

คำสั่ง ตร.ที่ 153-155/2559 ลง 16 มี.ค.59 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ ศชต. 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2163 ครั้ง

บัญชีแนบท้ายประกาศลำดับอาวุโส วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1943 ครั้ง

บัญชีอาวุโส ระดับ รอง สว.วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1938 ครั้ง

บัญชีอาวุโสระดับ สว. วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1864 ครั้ง

บัญชีอาวุโสระดับ รอง ผกก. วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1961 ครั้ง

บัญชีอาวุโสระดับ ผกก. วาระปี 2558 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 1919 ครั้ง

ระวังแก๊งตกโฉนด ตำรวจกองปราบจับแก๊งตกโฉนดหลอกผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อที่นา 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2013 ครั้ง

สำเนาคำสั่ง ตร.ที่ 123/2559 แต่งตั้งพนักงานสอบสวน 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2156 ครั้ง

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสอบสวน คำสั่ง ตร.ที่ 122/2559 17 มีนาคม 2559 / อ่าน 2823 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919