ผู้ใช้งาน 7 คน 

        ตราสัญลักษณ์ประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นรูป พระนารายณ์สี่กรทรงถือ ตรี คทา จักร สังข์ ประทับอยู่เหนือขดพระยานาคราช 5 เศียรอยู่ภายในโล่ตำรวจมีอักษรภาษาไทยคำว่า "กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง"และอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า" CENTRAL INVESTIGATION BUREAU" พระนารายณ์เป็นเทพผู้รับหน้าที่แก้ปัญหาเพื่อความสงบสุขในหมู่เทวดาและมนุษย์ พระนารายณ์เป็นมหาเทพผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม เมตตา สงบ และสง่า ทรงแก้ปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญามากกว่ากำลังกาย

        พระนารายณ์มี 4 กร ประทับนั่งอย่างสง่าบนขดพระยานาคราช 5 เศียร

                กรที่ 1 ทรงถือ จักร-รู้ปัญหา (ทุกข์)

                กรที่ 2 ทรงถือ ตรี-รู้เหตุปัญหา (สมุทัย)

                กรที่ 3 ทรงถือ สังข์-รู้ความหมดปัญหา (นิโรธ)

                กรที่ 4 ทรงถือ คทา-รู้วิธีแก้ปัญหา (มรรค)

        พระยานาคราช 5 เศียร

                เศียรที่ 1 เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ (ศรัทธา)

                เคียรที่ 2 พากเพียรให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อ (วิริยะ)

                เคียรที่ 3 ระลึกได้ รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากำลังทำอะไรอยู่ (สติ)

                เศียรที่ 4 ตั้งใจมั่น ไม่วอกแวก และฟุ้งซ่าน (สมาธิ)

                เศียรที่ 5 รอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้(ปัญญา)

        การนำพระนารายณ์มาเป็นสัญลักษณ์ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนื่องจากพระนารายณ์เป็นผู้คุ้มครองและรักษาความสงบให้กับโลกมนุษย์ โดยทรงอวตารลงมาเพื่อปราบยุคเข็นต่างๆในโลกมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับภาระกิจของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ทั่วราชอาณาจักร

 

 

(ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์)


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919