ผู้ใช้งาน 17 คน


 

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว

         - คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว (ดาวน์โหลด)

 

เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว(ป 12)

         -เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับข้าราชการ (ดาวน์โหลด)

         -เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับประชาชน (ดาวน์โหลด)

         -เอกสารประกอบการขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว สำหรับข้าราชการบำนาญ (ดาวน์โหลด)

 

แบบคำร้อง

         - คำร้องขออนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ตามแบบสำนักตำรวจแห่งชาติ (ดาวน์โหลด .pdf หรือ .docx)

......

 

สถานที่ติดต่อ

         - ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

 

         คำเตือน

         ระวังอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจะช่วยออกใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว (ใบพก) ได้

         1. หากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

         2. การปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ มีความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมมีโทษจำคุก

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2551910