ผู้ใช้งาน 6 คนสัญลักษณ์ประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ดาวน์โหลด)ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย (ดาวน์โหลด)

คู่มือการใช้งาน Homeguard สำหรับสถานีตำรวจ (ดาวน์โหลด)

คู่มือการใช้งาน Homeguard สำหรับประชาชน (ดาวน์โหลด)

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคดีลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฐานและคดีค้ามนุษย์ (ดาวน์โหลด)

คำสั่ง ตร. และหนังสือ ตร. ที่เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนางานสอบสอน (ดาวน์โหลด)

ระเบียบ และคำสั่ง ตร. ที่เกี่ยวักบการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และแผนปฏิบัติราชการ ตร.(ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919