ผู้ใช้งาน 5 คน


 

 

1. กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)


ตั้งอยู่ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-504-4900-3
โทรสาร 02-504-4919
facebook: https://www.facebook.com/gsdcibpolicepage

 

2. กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)


ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1195
Website: www.csd.go.th

 

3. กองบังคับการตํารวจทางหลวง (บก.ทล.)


2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 1193, 0-2354-6000
โทรสาร 0-2354-6001
Website: highway.police.go.th

 

4. กองบังคับการตํารวจรถไฟ (บก.รฟ.)


เชิงสะพานนพวงศ์ ถนนเลียบคลองผดุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2223-7500
โทรสาร 0-2222-2169
Website: www.railwaypolice.go.th

 

5. กองบังคับการตํารวจน้ำ (บก.รน.)


169 ซอย เทศบาล 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์กลาง 0-2384-2342
โทรสาร 0-2394-1962 , 0-2384-5904
Website: marine.police.go.th

 

6. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)


61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-561-4813
โทรสาร 02-579-1512
Website: www.nepolice.go.th

 

7. กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)


ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 1191
Website: www.atpd.go.th

 

8. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)


ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-234-1068
Website: www.ecdpolice.com

 

9. กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)


ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
Website: acd.police.go.th

 

10. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)


ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
Website: www.cppd.go.th

 

11. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)


ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 02-142 2555-60
Website: www.tcsd.go.th

 

12. กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ


เลขที่ 906 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (เมืองทองธานี)
โทรศัพท์ /แฟ็กซ์ 02-514 0029, 02-5140028
Website: https://www.ssd.go.th/

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919