ผู้ใช้งาน 11 คน


 

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านอินเตอร์เน็ต (ดาวน์โหลด)

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านสาย polis (ดาวน์โหลด)

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านระบบ cat conference (ดาวน์โหลด)

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล Meeting ตร. ผ่านระบบ Cisco Jabber V.11 (ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919