ผู้ใช้งาน 10 คน


 

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านอินเตอร์เน็ต (ดาวน์โหลด)

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านสาย polis (ดาวน์โหลด)

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านระบบ cat conference (ดาวน์โหลด)

 

        
คู่มือการประชุมทางไกล Meeting ตร. ผ่านระบบ Cisco Jabber V.11 (ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2051910