ผู้ใช้งาน 3 คน 

ลำดับ รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พล.ต.ต. หลวงสัมฤทธิ์สุขุมวาท 21 ธ.ค. 2494 – 29 ก.ค. 2496
2 พล.ต.ต. หลวงสนิทดุลยารักษ์ 30 ก.ค. 2496 – 1 มี.ค. 2498
3 พล.ต.ท. หลวงแผ้วพาลชน 30 ส.ค. 2498 – 11 ม.ค. 2502
4 พล.ต.ท. จำรัส มัญฑุกานนท์ 6 ก.ค. 2502 – 7 พ.ย. 2509
5 พล.ต.ท. พจน์ เภกะนันท์ 8 พ.ย. 2509 – 2 ธ.ค. 2513
6 พล.ต.ท. ชุมพล โลหะชาละ 3 ธ.ค. 2513 - 19 ธ.ค. 2516
7 พล.ต.ท. สุรพงษ์ นาคะเสถียร 7 ธ.ค. 2516 - 30 ก.ย. 2517
8 พล.ต.ท. เทพ ศุภสมิต 13 พ.ย. 2517 - 24 พ.ย. 2519
9 พล.ต.ท. สุจินต์ สุรชาติ 24 พ.ย. 2519 - 20 ก.พ. 2520
10 พล.ต.ท. กิตติ เสริบุตร 1 เม.ย. 2521 - 30 ก.ย. 2523
11 พล.ต.ท. อุดม ลัดพลี 1 ต.ค. 2523 - 25 มิ.ย. 2524
12 พล.ต.ท. ประกอบ วีระพันธุ์ 26 มิ.ย. 2525 - 30 ก.ย. 2525
13 พล.ต.ท. เภา สารสิน 1 ต.ค. 2525 - 2 ต.ค. 2527
14 พล.ต.ท. เสมอ ดามาพงศ์ 1 ต.ค. 2527 - 1 ต.ค. 2529
15 พล.ต.ท. ผลึก สุวรรณเวช 2 ต.ค. 2529 - 1 ต.ค. 2530
16 พล.ต.ท. ประทิน สันติประภพ 2 ต.ค. 2530 - 1 ต.ค. 2531
17 พล.ต.ท. บุญชู วังกานนท์ 2 ต.ค. 2531 - 22 ม.ค. 2534
18 พล.ต.ท. ประชา พรหมนอก 22 ม.ค. 2534 - 6 พ.ค. 2534
19 พล.ต.ท. ธนู หอมหวน 7 พ.ค. 2534 - 23 ม.ค. 2537
20 พล.ต.ท. อัยยรัช เวสสะโกศล 23 ต.ค. 2537 - 25 ต.ค. 2537
21 พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ ยมกกุล 25 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2538
22 พล.ต.ท. อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ 1 ต.ค. 2538 - 5 ธ.ค. 2540
23 พล.ต.ท. เสรี เตมียเวส 6 ธ.ค. 2540 - 1 ต.ค. 2541
24 พล.ต.ท. ล้วน ปานรศทิพ 2 ต.ค. 2541 - 31 พ.ค. 2544
25 พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก 31 พ.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546
26 พล.ต.ท. วงกต มณีรินทร์ 1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2547
27 พล.ต.ท. ธานี สมบูรณ์ทรัพย์ 1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2548
28 พล.ต.ท. มนตรี จำรูญ 1 ต.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2550
29 พล.ต.ท. อดิศร นนทรี 1 ต.ค. 2550 - 30 พ.ค. 2551
30 พล.ต.ท. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 31 พ.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2551
31 พล.ต.ท. วรพงษ์ ชิวปรีชา 1 ต.ค. 2551 - 15 ก.พ. 2552
32 พล.ต.ท. ไถง ปราศจากศัตรู 16 ก.พ. 2552 - 30 ก.ย. 2553
33 พล.ต.ท. พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ 1 ต.ค. 2553 - 23 พ.ย. 2557
34 พล.ต.ท. ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ 7 เม.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2561
35 พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2563
36 พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919