ผู้ใช้งาน 7 คน 

 


พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล
Pol.Lt.Gen. Torsak Sukvimol
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 


พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 

 


พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919